Wpisy w kategorii Rada Miejska - Page 3

Informacja z XXIX sesji Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 stycznia 2017 roku

Informujemy, że podczas sesji w dniu 25 stycznia 2017 roku Rada Miejska w Prabutach podjęła uchwały  Nr  172 – 176 w sprawie: powołania Zespołu Koordynującego Prabucki Budżet Obywatelski Zespół Koordynujący powołano w 9 osobowym składzie. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych…
Czytaj dalej...

Informacja z XXVII sesji Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 listopada 2016 roku

Informujemy, że podczas sesji w dniu 30 listopada 2016 roku Rada Miejska w Prabutach podjęła uchwały Nr  161 - 165 w sprawie:  uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na rzecz mieszkańców Miasta i…
Czytaj dalej...

Informacja z XXII sesji Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 czerwca 2016 roku

Informujemy, że podczas sesji w dniu 22 czerwca 2016 roku Rada Miejska w Prabutach podjęła uchwały w sprawie: Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za rok 2015. Radni po rozpatrzeniu zatwierdzili…
Czytaj dalej...

Informacja z XXI sesji Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 maja 2016 roku

Informujemy, że podczas sesji w dniu 25 maja 2016 roku Rada Miejska w Prabutach podjęła uchwały w sprawie: określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawienia oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób osiągających wysokie wyniki sportowe. Został opracowany Regulamin…
Czytaj dalej...

Informacja z XX sesji Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 kwietnia 2016 roku

Informujemy, że podczas sesji  w dniu 27 kwietnia  2016 roku Rada Miejska w Prabutach  podjęła  uchwały   w sprawie: przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Prabuty na lata 2016-2032. Realizacja Programu wpłynie na poprawę warunków ochrony…
Czytaj dalej...