Informujemy mieszkańców, że preparat jodku potasu może zostać wydany dla ludności tylko i wyłącznie w przypadku prowadzenia działań interwencyjnych, o których mowa w ustawie Prawo Atomowe (Art.90). Informacja o konieczności prowadzenia działań interwencyjnych zostanie przekazana za pośrednictwem środków masowego przekazu.

Broszura informacyjna JOD