Informujemy, że podczas sesji w dniu 8 sierpnia 2016 roku Rada Miejska w Prabutach podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2016 rok. Zmiany dotyczą zwiększenia planów dochodów i wydatków o kwotę 542.572,- zł. Uchwała dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto prowadzono dyskusję w sprawach bieżącej działalności Gminy.

Sporządziła: Inspektor Jadwiga Panasiuk

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach
Piotr Andrzej Janiewicz