I. JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZWIERZĄT BIEGAJĄCYCH WOLNO BEZ OPIEKI WŁAŚCICIELA?

W przypadku, gdy właściciel regularnie wałęsającego się zwierzęcia jest znany, należy fakt ten zgłosić bezzwłocznie przedstawicielom Policji, którzy mają prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela.

W sytuacji, kiedy mamy faktyczne podejrzenie, że zwierzę jest bezpańskie, zgłoszenia należy kierować osobiście lub telefonicznie do Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach pod numerem tel. 55 246 07 36 w godzinach pracy urzędu. W dni wolne od pracy i poza godzinami pracy urzędu, w sprawach dotyczących zgłoszeń bezdomnych zwierząt należy kontaktować się z Komisariatem Policji w Prabutach, pod numerem tel. (47) 74-29-222.

Przekazując zgłoszenie do Urzędu Miasta i Gminy lub Komisariatu Policji w Prabutach należy podać:

  • swoje dane osobowe,
  • miejsce przebywania zwierzęcia,
  • opis zwierzęcia,
  • nr telefonu kontaktowego.

II. WYŁAPYWANIE I TRANSPORT BEZDOMNYCH ZWIERZĄT DO SCHRONISKA

Wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska z terenu Miasta i Gminy Prabuty prowadzi Fundacja „Animalsi” z siedzibą przy ul. Wolności 48/1 w Gdańsku, prowadząca jednocześnie Schronisko dla bezdomnych zwierząt, znajdujące się przy ul. Przemysłowej 43 w Kościerzynie.

III. ZWIERZĘTA RANNE/UCZESTNICZĄCE W WYPADKACH DROGOWYCH

Zwierzęta ranne w wypadkach drogowych na terenie Miasta i Gminy Prabuty (również dzikie) należy zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach na numery: 55 246 07 36, 55 262 41 52 w godzinach pracy urzędu. Po godzinach pracy Urzędu Gminy, w dni świąteczne oraz dni wolne od pracy ranne zwierzę w wypadku drogowym należy zgłaszać przedstawicielom Policji w Prabutach, tel. (47) 74-29-222.

Samodzielne dowiezienie zwierzęcia do innej przychodni weterynaryjnej lub innego schroniska, niż te z którymi Miasto i Gmina Prabuty ma podpisane umowy skutkuje przejęciem na siebie całkowitej odpowiedzialności za zwierzę, w tym również odpowiedzialności finansowej. W przypadku znalezienia martwego zwierzęcia zgłoszenia należy kierować
pod numery telefonu wymienione w pkt. 1.

PODSTAWA PRAWNA

Uchwała Nr XLIX/320/2022 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Prabuty.