Urząd Miasta i Gminy Prabuty

ul. Kwidzyńska 2
82-550, Prabuty
woj. pomorskie

 biuro@prabuty.pl

55 278 2001
55 278 2002

Miasto i Gmina Prabuty
NIP 581-14-90-029
REGON 170747780

Urząd Miasta i Gminy Prabuty
(do celów pracowniczych, np zwolnienia lekarskie)
NIP 581-195-79-87
REGON 000529315