Informujemy, że podczas sesji w dniu 26 października 2016 roku Rada Miejska w Prabutach podjęła uchwały  Nr  158  – 160  m.in. w sprawie:

 • zmiany treści załącznika do Uchwały Nr XVI/116/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
  Zmiana dotyczyła zwiększenia środków finansowych o 15.460 złotych  na bieżącą działalność świetlic środowiskowych o profilu opiekuńczo-wychowawczym w Prabutach przy ul. Kopernika, w Trumiejkach i w Kleczewie
 • w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Zmiany nr 1 MPZP „RYPIŃSKA II” w Prabutach.
  Przedmiotem zmiany planu jest fragment terenu m.in. wzdłuż ul. Rypińskiej, w zakresie dopuszczającym możliwość usytuowania odcinka kolektora kanalizacji sanitarnej od Stańkowa do miejskiej oczyszczalni ścieków w Prabutach.
 • zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2016 rok.

Wszystkie Uchwały  dostępne są  w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ponadto :

 1. Przedstawicielka Firmy KONTRAMED  p. Anna Kobielska przedstawiła zebranym ofertę w sprawie zatrudniania opiekunów i opiekunek osób starszych. Firma oferuje pracę na terenie Niemiec Północnych w atrakcyjnych warunkach. Świadczenie pracy jako opiekunka możliwe jest zarówno w prywatnych domach osób potrzebujących jak i ośrodkach pomocy społecznej, domach spokojnej starości czy specjalistycznych klinikach.
 2. Pełnomocnik Burmistrza ds. OKSiWzOP p. Palmira Trzcińska-Kowalska zaprezentowała multimedialną informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym  2015/2016. Informacja dostępna na stronie Serwisu Informacyjnego.
 3. Burmistrz Miasta i Gminy p. Marek Szulc przedstawił informację  o działalności za okres między sesjami. Poinformował o 6 projektach wybranych do realizacji w 2017 roku w ramach Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego:
  1. „Ruch to zdrowie- siłownia w plenerze” – boisko przy osiedlu sanatoryjnym;
   Koszt 35.000,- złotych
  2. Rewitalizacja mauzoleum w parku miejskim – park przy ul. Parkowej;
   Koszt  20.000,- złotych
  3. Czyste Miasto – dodatkowe kosze na śmieci – miasto Prabuty;
   Koszt 15.000,- złotych
  4. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Prabuty Riesenburg Remont i zagospodarowanie „Ławki Miłości”  – teren zieleni miejskiej u zbiegu ulic Kwidzyńskiej, Grunwaldzkiej i Zamkowej;
   Koszt 10.000,- złotych
  5. Skocznia jak marzenie” – boisko sportowe przy ul. Polnej;
   Koszt 15.000,- złotych
  6. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Prabuty Riesenburg Wykonanie tablic upamiętniających osoby związane z historią Prabuty – skwery przy ul. Kwidzyńskiej i Warszawskiej;
   Koszt  2.500 ,- złotych

Łączny koszt zakwalifikowanych projektów :  97.500,- złotych

Burmistrz wspomniał o projekcie dotyczącym utworzenia gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Prabutach ( 100 tys. wartość projektu) , który jako drugi uzyskał najwięcej głosów, ale nie został przyjęty do realizacji, ponieważ kwota projektu była większa niż  pozostające 65 tys. złotych w PBO.

Sporządziła:
Inspektor Jadwiga Panasiuk

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach
Piotr Andrzej Janiewicz