Wpisy w kategorii Ogłoszenia

Ogłoszenia

Kwalifikacja Wojskowa 2024

Informujemy, że kwalifikacja wojskowa osób, zameldowanych na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na obszarze MIASTA I GMINY PRABUTY przeprowadza Powiatowa Komisja Lekarska w KWIDZYNIE UL. KOŚCIUSZKI 29B III piętro. Kwalifikacja wojskowa będzie przeprowadzona w okresie od…
Czytaj dalej...

Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową. Celem konkursu jest: kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej stworzenie możliwości udziału dzieci i młodzieży w konfrontacji z rówieśnikami Miasta i Gminy Prabuty Prace powinny spełniać następujące…
Czytaj dalej...
Ogłoszenia

Wystartował program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”

Uruchomiony został program Ciepłe Mieszkanie, którego celem jest wsparcie wymiany źródeł ciepła z paliwa stałego na ekologiczne lub włączanie się do sieci ciepłowniczej oraz poprawa efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych,…
Czytaj dalej...
Ogłoszenia

Wystawa ZNANI – NIEZNANI we wnętrzu Kościółka Polskiego od 5 października

Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne Prabuty - Riesenburg oraz Prabuckie Centrum Kultury i Sportu serdecznie zapraszają na wystawę "Znani Nieznani. Historie ludzi w numerach zapisane" udostępnioną dzięki uprzejmości i współpracy z Muzeum Stutthof w Sztutowie. Szczegóły na plakacie.
Czytaj dalej...
Ogłoszenia

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Grodziec, Trumiejki, Pilichowo i Pólko, w gminie Prabuty

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty informuje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Grodziec, Trumiejki, Pilichowo i Pólko, w gminie Prabuty. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie ;id=5629
Czytaj dalej...
Ogłoszenia

Zapraszamy do współtworzenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Prabuty z organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy do współtworzenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Prabuty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.…
Czytaj dalej...