Informujemy, że podczas sesji w dniu 15 lipca 2016 roku Rada Miejska w Prabutach podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2016 rok.

Zmiany planów wydatków (zwiększenie o 96 889,00 zł) wiążą się z podziałem środków budżetu Województwa Pomorskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych wraz z planem rzeczowo – finansowym. Dotacja została przyznana na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gilwie.

Uchwała dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Radni dokonali również objazdu terenu Miasta i Gminy Prabuty z zakończeniem trasy w Kołodziejach – według harmonogramu ustalonego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, który obejmował wizję lokalną:

  • modernizowanych ulic kolonii: ul. Akacjowej, Wołyńskiej i ul. Pustej;
  • terenu Kleczewa i gruntów p. Andrzeja Janczuka;
  • modernizowanej drogi w Gilwie;
  • remizy strażackiej i świetlicy wiejskiej w Kołodziejach.

Sporządziła: Inspektor Jadwiga Panasiuk

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach
Piotr Andrzej Janiewicz