Jedna z najstarszych części miasta pochodząca z XIV wieku. Pierwotnie na jego środku stał ratusz wybudowany w 1330 roku. Po jego pożarze w 1868 roku w tym miejscu stała kilkuramienna latarnia gazowa a od 1929 roku sprowadzona z Berlina Fontanna Rolanda.

Zabudowa wokół rynku zmieniała się na przestrzeni wieków. Domy kupców i mieszkańców ulegały częstym pożarom. XVIII – to wieczne kamienice stanowiące zwartą zabudowę zostały spalone przez armię radziecką w 1945 roku.

Obecnie środek rynku to skwer imienia Jana Pawła II powstały w 2007 roku. Skwer został uporządkowany i wybrukowany oraz stylizowany na XIX wiek. Wokół fontanny widać zrobiony z czerwonej cegły zarys dawnego ratusza na planie krzyża. W jednym miejscu jest też pokazany fragment dawnej nawierzchni rynku sprzed 1868 roku. W rogach skweru są 4 marmurowe tablice wmurowane w bruk. Jest na nich: nazwa skweru, opis fontanny, schemat kanałów wodociągowych oraz informacja o dawnym bruku.

Fontanna Rolanda

Pochodząca z 1900 roku fontanna pierwotnie stała w stolicy Niemiec Berlinie w dzielnicy Charlotennburg. Została wybudowana na pamiątkę śmierci pierwszego cesarza zjednoczonych Niemiec Wilhelma I.

W latach dwudziestych XX wieku w tym miejscu rozbudowywano arterię komunikacyjną i fontannę postanowiono usunąć. Zakupiły ją władze miejskie ówczesnych Prabut za niebagatelną sumę 80 tys marek i w 1929 roku sprowadziły do miasta.

Fontanna wykonana jest w stylu romantycznego historyzmu, czyli nawiązuje do stylów architektonicznych z różnych epok. Są tu połączone elementy stylu antycznego, romańskiego i gotyckiego. Fontanna składa się z trzech kondygnacji, postumentu i podtrzymujących ją pięciu lwów, od których zawdzięcza swą obecną nazwę.

Na szczycie fontanny do końca II wojny światowej stał posąg rycerza w pełnej zbroi z mieczem i tarczą zwanego Rolandem. Zaginął on w 1945 roku po zajęciu miasta przez wojska radzieckie.

Elewacja fontanny jest bogato zdobiona w motywy roślinne i zwierzęce. Oprócz lwów są na fontannie jeszcze: słonie, wielbłąd, wilk, smok i węże. Obiekt ustawiony jest na środku dawnego rynku miejskiego. W 2007 roku został odnowiony, a dookoła ułożono kostkę brukową.

Po 66 latach dzięki staraniom władz samorządu Prabut oraz Wernerowi Zebrowskiemu – honorowemu mieszkańcowi miasta Prabuty, który przekazał miastu pieniądze na odbudowę figury Rolanda, stanęła ona ponownie na szczycie tej pięknej fontanny.

Uroczyste odsłonięcie figury Rolanda na fontannie usytuowanej w centrum miasta Prabuty miało miejsce w dniu 24 września 2011 roku. Odtwórcą figury jest pracownik Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku dr Mariusz Białecki.