Informujemy, że podczas sesji w dniu 25 stycznia 2017 roku Rada Miejska w Prabutach podjęła uchwały  Nr  172 – 176 m.in. w sprawie:

 1. powołania Zespołu Koordynującego Prabucki Budżet Obywatelski
  Zespół Koordynujący powołano w 9 osobowym składzie.
 2. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Prabuty na lata 2016-2025;
 3. uchwalenia wysokości kosztu jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w roku 2017;
  Ustalono koszt jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług Opiekuńczych w roku 2017 w następujących wysokościach:

  1. za 1 godzinę usług opiekuńczych (stawka godzinowa) – 17,28 zł;
  2. za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych (stawka godzinowa) – 25,00 zł.
 4. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok;
  Na zadania realizowane w ramach tego programu zapewniono 155.000 zł.
 5. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Prabuty na 2017 rok;
  Na ten cel przeznacza sie kwotę 5.000.- zł

Wszystkie Uchwały  dostępne są  w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ponadto :

 1. Burmistrz Miasta i Gminy p. Marek Szulc przedstawił informację o działalności za okres między sesjami.
 2. Dyrektor PCKiS p. Katarzyna Krasińska przedstawiła swoją koncepcję w sprawie funkcjonowania placówki. Poinformowała o swoich planach dotyczących funkcjonowania Centrum Kultury w najbliższych miesiącach. W swojej wypowiedzi podkreśliła, że zamierza powołać organizatora imprez kulturalnych i organizatora imprez sportowych.

Podczas sesji przedstawiono również sprawozdanie z realizacji uchwał za II półrocze ub. roku i sprawozdania z działalności Rady Miejskiej i poszczególnych komisji za 2016 rok.

Sporządziła:
Inspektor Jadwiga Panasiuk

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach
Piotr Andrzej Janiewicz