Informujemy, że podczas sesji w dniu 30 listopada 2016 roku Rada Miejska w Prabutach podjęła uchwały Nr  161 – 165 m.in. w sprawie:

 •  uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty, w 2017 roku. Wysokość środków finansowych planowanych na realizację programu określonego wynosi 139 tys. zł.
 • obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącego podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Prabuty na 2017 rok
  Obniżono średnią cenę skupu żyta, będącego podstawą naliczania podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Prabuty na 2017 rok do kwoty: 47,20 zł za 1 kwintal.
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • emisji obligacji
 • zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2016 rok .

Wszystkie Uchwały  dostępne są  w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ponadto :

 1. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna p. Grażyna Banach przedstawiła Sprawozdanie Komisji z wyników kontroli Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty w zakresie:
  1. Wydatków związanych z organizacją Dni Prabut za 2016 rok.
  2. Wydatków poniesionych na utrzymanie zagospodarowania Jeziora Sowica w 2016 roku.
 2. Burmistrz Miasta i Gminy p. Marek Szulc przedstawił informację  o działalności za okres między sesjami.

Sporządziła:
Inspektor Jadwiga Panasiuk

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach
Piotr Andrzej Janiewicz