Wpisy w kategorii Zabytki

Zabytki

Jeniecki obóz przejściowy dla żołnierzy polskich w Prabutach (Riesenburg) w 1939 r.

Historia ma swoje momenty doniosłe,  uroczyste i smutne, są rzeczy, o których nie chce się pamiętać lub chce się zapomnieć. Podobnie jest z historią przejściowego obozu dla żołnierzy polskich w Prabutach. Obóz ten powstał w dawnych koszarach dla wojsk pruskich,…
Czytaj dalej...
Zabytki

Zamek Biskupów Pomezańskich

Zamek biskupi w Prabutach wzniesiono na wysokim przesmyku między dwoma jeziorami, Liwieniec na zachodzie i Młyńskie na wschodzie (obecnie zasypane). Jeziora łączył kanał zwany Młynówką istniejący jeszcze obecnie. Teren wzgórza przeznaczony "pod zamek" charakteryzował się bardzo dobrymi naturalnymi warunkami obronnymi…
Czytaj dalej...
Zabytki

Kaplica pw. Najświętszej Marii Panny – tzw. Kościół Polski

W południowo-zachodniej części miasta znajduje się wybudowana w latach 1378-1402 przez biskupa Jana I Mnicha kaplica pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny zwana w późniejszych wiekach kościołem polskim. Obiekt ten znajdował się poza murami miasta, ściana północna była połączona z murem…
Czytaj dalej...
Turystyka

Historia Prabut

Prabuty (niemiecki Riesenburg) - miasto w południowo-wschodniej części woj. pomorskiego nad rzeką Liwa. Pierwsza historyczna wzmianka o Prabutach mówi o zniszczeniu przez wojska krzyżackie w 1236 r. pruskiego grodu Rezija, na miejscu którego 40 lat później rozpoczęto budowę zamku i…
Czytaj dalej...