Poniżej przekazujemy link do aplikacji Budowle Ochronne, przygotowanej przez Komendę Główną PSP, na której można zlokalizować na mapie miejsca schronów i schronień doraźnych na terenie Polski.

https://strazpozarna.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d43359b44ede44a5a51e2fa70ef0aa36