Wpisy w kategorii Rada Miejska - Page 2

Informacja z II zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 listopada 2018 roku

Uprzejmie informujemy, że podczas sesji w dniu 28 listopada 2018 roku Rada Miejska w Prabutach podjęła uchwały  Nr  4 -  10  : w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Prabutach. Do składu osobowego Komisji Rewizyjnej powołuje się…
Czytaj dalej...

Informacja z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 września 2017 roku

Uprzejmie informujemy, że podczas sesji w dniu 27 września 2017 roku Rada Miejska w Prabutach podjęła tylko jedną uchwałę 1. w sprawie: udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele Św. Stanisława Kostki w Rodowie. Postanowiono udzielić…
Czytaj dalej...

Informacja z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 16 sierpnia 2017 roku

Uprzejmie informujemy, że z inicjatywy pięciu radnych została zwołana nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Miała ona związek z brutalnym pobiciem na początku sierpnia prabuckiego policjanta w okolicy plaży miejskiej. Na sesji obecni byli  Komendant Komisariatu Policji w Prabutach kom. Jarosław Kowalski,…
Czytaj dalej...

Informacja z XXXV sesji Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 lipca 2017 roku

Uprzejmie informujemy, że podczas sesji w dniu 26 lipca 2017 roku Rada Miejska w Prabutach podjęła uchwały Nr 204 - 209 : w sprawie: zmiany zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone…
Czytaj dalej...

Informacja z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 czerwca 2017 roku

Informujemy, że podczas sesji w dniu 28 czerwca 2017 roku Rada Miejska w Prabutach podjęła uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za rok 2016. Radni po rozpatrzeniu zatwierdzili…
Czytaj dalej...

Informacja z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 maja 2017 roku

Uprzejmie informujemy, że podczas sesji w dniu 31  maja 2017 roku Rada Miejska w Prabutach podjęła uchwały  Nr 197-199  : w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego- służebności przesyłu na działce nr 129/1 w Julianowie gm. Prabuty Służebność…
Czytaj dalej...

Informacja z XXXII sesji Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 kwietnia 2017 roku

Po rozpoczęciu obrad złożono podziękowania oraz wręczono kwiaty dla byłego Komendanta Komisariatu Policji w Prabutach nadkom. Zbigniewa Kołodziejskiego oraz powitano nowego Komendanta kom. Jarosława Kowalskiego, a także powitano nowego Prezesa Szpitala Specjalistycznego w Prabutach p. Bogdana Łęskiego. Informujemy, że podczas…
Czytaj dalej...