Herb Prabut
Herb Prabut

Prabuty to jedna z 6 gmin wchodzących w skład powiatu kwidzyńskiego. Druga pod względem wielkości po gminie Kwidzyn. Administracyjnie należy do województwa pomorskiego i zlokalizowana jest na jego południowo – wschodnim krańcu. Całkowita powierzchnia gminy wynosi 191,2 km2 , z czego 6 km2 to obszar miasta Prabuty. Liczba mieszkańców zamieszkujących gminę to ponad 13,6 tys. osób, w tym teren miasta zamieszkuje ponad 8,9 tys. osób. Siedzibą władz gminy i ośrodkiem administracyjno – usługowym jest miasto Prabuty, zlokalizowane nad jeziorem Liwieniec.

Prabuty to gmina o charakterze typowo rolniczym a główne gałęzie produkcji to przemysł drzewny i maszynowy. W niedużej odległości od centrum miasta (2 km) znajduje się Szpital Specjalistyczny, który posiada jedną z największych kubatur budynków szpitalnych w województwie pomorskim. Rozwój gminy opiera się o opracowany i przyjęty do realizacji w 1997 roku dokument pn. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Prabuty . Główne kierunki rozwoju na jakie położono szczególny nacisk w rozwoju gminy to: zwiększenie silnych podmiotów gospodarczych, rozwój turystyki, rozwój infrastruktury w mieście i gminie oraz zrównoważony rozwój terenów wiejskich.

Położenie: północna Polska, województwo pomorskie, powiat kwidzyński
Powierzchnia: 191,2 km2 w tym 6 km2 obszar miasta

Połączenia drogowe:

droga wojewódzka nr 521 (Iława-Prabuty-Kwidzyn)
droga wojewódzka nr 522 (Górki – Prabuty – Trumieje)
droga wojewódzka nr 520 (Prabuty-Kamieniec)
Bezpośrednie połączenia kolejowe : trasa Warszawa-Gdynia

Odległości do większych ośrodków miejskich:

Elbląg: 70 km
Gdańsk: 99 km
Olsztyn: 100 km
Bydgoszcz: 120 km

Odległości do przejść granicznych

z Rosją (Mamonowo): 120 km
z Niemcami (Kołbaskowo): 407 km
z Litwą (Budzisko): 360 km
z Białorusią (Bobrowniki): 415 km
z Ukrainą (Dorohusk): 530 km

Międzynarodowe porty lotnicze i lotniska lokalne:

Gdańsk (100 km)
Malbork (35 km)