Informujemy, że podczas sesji w dniu 28 grudnia 2016 roku Rada Miejska w Prabutach podjęła uchwały Nr 166 – 171 m.in. w sprawie:

 • ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Prabuty przedszkolom niepublicznym oraz trybu
  i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania;
 • wydatków budżetu Miasta i Gminy Prabuty, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
  Ustalono wykaz wydatków budżetu Miasta i Gminy Prabuty, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 64.547,44 zł.
 • zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2016 rok;
 • przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2025;
 • uchwalenia Budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok;
  Ustalono dochody budżetu gminy w wysokości 47.914.000,- zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 46.460.000,- z, dochody majątkowe w wysokości 1.454.000,- zł
  Wydatki budżetu gminy ustalono w wysokości 58.057.000,- zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 46.459.199,- zł, wydatki majątkowe w wysokości  11.597.801,- zł.

Wszystkie Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ponadto :

 1. Burmistrz Miasta i Gminy p. Marek Szulc przedstawił informację o działalności za okres między sesjami.

Sporządziła:
Inspektor Jadwiga Panasiuk

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach
Piotr Andrzej Janiewicz