Wpisy w kategorii Aktualności

Aktualności

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Prabuty – informacja

Informujemy, że w 2023 roku Miasto i Gminy Prabuty udzielało właścicielom nieruchomości, położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty dotacji do realizowanych przez nich zadań, związanych z demontażem, transportem i przekazaniem do składowania pokryć dachowych zawierających azbest. O środki na…
Czytaj dalej...
Aktualności

Powislańska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków w ramach PROW

Powiślańska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 Termin składania wniosków: –…
Czytaj dalej...
Aktualności

Nagroda Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prabutach za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Do 30 listopada 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty można składać wnioski o przyznanie Nagrody Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prabutach, która ustanowiona została w celu inspirowania działalności kulturalnej i promowania osiągnięć w sferze kultury. Z wnioskiem o…
Czytaj dalej...
Aktualności

UWAGA kierowcy i mieszkańcy – zamknięta droga powiatowa Prabuty – Sypanica na rzece Liwa w Gąskach

Drodzy mieszkańcy i kierowcy. W najbliższych dniach zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu związana z rozbiórką i budową mostu na rzece Liwa w ciągu drogi powiatowej 3206G Trzciano - Orkusz - Sypanica - Prabuty. Droga na odcinku Gąski - Sypanica…
Czytaj dalej...
Aktualności

Wydłużony termin składania wniosków o szacowanie szkód w wyniku tegorocznej suszy

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wojewody Pomorskiego informuje, że Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i modernizacji Rolnictwa, w którym został wydłużony do 17 listopada 2023 r. termin…
Czytaj dalej...
Aktualności

Strategia rozwoju Wschodniego Powiśla opracowana – czas na konsultacje

Sześć sąsiadujących ze sobą gmin: Miasto i Gmina Dzierzgoń, Miasto i Gmina Prabuty, Gmina Stary Targ, Gmina Stary Dzierzgoń, Gmina Ryjewo, Gmina Gardeja utworzyły w 2022 roku Związek Międzygminny „Wschodnie Powiśle” i opracowały strategię rozwoju dla tego obszaru. Strategia zawiera dwa cele strategiczne odpowiednio…
Czytaj dalej...
Aktualności

Informacja dla mężów zaufania dotycząca warunków wypłaty diety

Zgodnie z regulacjami wynikającymi z art. 103aa ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - kodeks wyborczy, mężowi zaufania wyznaczonemu do Obwodowej Komisji Wyborczej przysługuje dieta w wysokości 40% zryczałtowanej diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych. Wypłata diet dla mężów zaufania…
Czytaj dalej...
Aktualności

Kontrole nieruchomości w zakresie przestrzegania przepisów, dotyczących gospodarowania nieczystościami ciekłymi

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty informuje Mieszkańców, że w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. 5a i 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( z 2023 r. poz. 1469) na…
Czytaj dalej...