Uprzejmie informujemy, że podczas sesji w dniu 28 listopada 2018 roku Rada Miejska w Prabutach podjęła uchwały  Nr  4 –  10  m.in.:

w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Prabutach.

Do składu osobowego Komisji Rewizyjnej powołuje się radnych:

 1. Tomaszewską Dorotę
 2. Pajewskiego Bogusława
 3. Laskowską Ewelinę
 4. Adamkiewicz Krzysztofa

Do składu osobowego Komisji Gospodarczej, Bezpieczeństwa Publicznego i  Ochrony Przeciwpożarowej powołuje się radnych:

 1. Tomaszewską Dorotę
 2. Pajewskiego Bogusława
 3. Domagalskiego Marcina
 4. Chrostek Adama
 5. Chodowiec Tomasza
 6. Beksa Marka
 7. Adamkiewicz Krzysztofa
 8. Wiśniewskiego Włodzimierza

Do składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Młodzieży powołuje się radnych:

 1. Woch Małgorzatę
 2. Tomaszewską Dorotę
 3. Maj Lucynę
 4. Lange Janinę
 5. Wiśniewskiego Włodzimierza
 6. Banach Grażynę
 7. Kuncickiego Adama

Do składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Socjalnej i Mieszkaniowej powołuje się radnych:

 1. Woch Małgorzatę
 2. Maj Lucynę
 3. Lange Janinę
 4. Domagalskiego Marcina
 5. Chodowiec Tomasza
 6. Banach Grażynę

Do składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska powołuje się radnych:

 1. Pajewskiego Bogusława
 2. Chrostek Adama
 3. Beksa Marka
 4. Kondel Zbigniewa
 5. Kuncickiego Adama

Do składu osobowego Komisji Skarg,  Wniosków i Petycji powołuje się radnych:

 1. Laskowską Ewelinę
 2. Pajewskiego Bogusława
 3. Kondel Zbigniewa
 4. Chodowiec Tomasza
 5. Domagalskiego Marcina

Powołania Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej  w Prabutach.

 • Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prabutach została  – p. Tomaszewska Dorota
 • Przewodniczącym  Komisji Gospodarczej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej w Prabutach  został  p. Adamkiewicz  Krzysztof
 • Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Młodzieży Rady Miejskiej w Prabutach została – p. Woch Małgorzata
 • Przewodniczącą  Komisji Zdrowia, Opieki Socjalnej i Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Prabutach została –p. Maj Lucyna
 • Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Prabutach został – p. Kondel Zbigniew
 • Przewodniczącym  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Miejskiej w Prabutach został  – p. Chodowiec Tomasz

W sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele  p.w. Św. Wojciecha w Prabutach, zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

Postanawia się udzielić w 2018 r., z budżetu gminy dotacji celowej w kwocie do 29.700 zł Parafii p.w. Św. Wojciecha w Prabutach, 82-550 Prabuty ul. Warszawska 19 z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowo – konserwatorskich  kościoła p. w. Św. Wojciecha  w Prabutach ul. Barczewskiego 6, w których zakres wchodzi w szczególności:  roboty budowlane polegające na naprawie pokrycia ceramicznego dachu wieży Konkatedry, poprzez wymianę spękanych i uzupełnienie ubytków dachówek i gąsiorów.

W sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi…. na 2019 rok.  Wysokość środków finansowych planowanych na realizację programu wynosi 116 tys. zł.

W sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo – księgowej i organizacyjnej szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Prabuty.

W sprawie emisji obligacji.

W sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

Wszystkie uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Sporządziła:
Inspektor Jadwiga Panasiuk

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach
Włodzimierz Jan Wiśniewski