Uprzejmie informujemy, że podczas sesji w dniu 31  maja 2017 roku Rada Miejska w Prabutach podjęła uchwały  Nr 197-199  m.in.:

  1. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego- służebności przesyłu na działce nr 129/1 w Julianowie gm. Prabuty
    Służebność polegać będzie m.in. na prawie udostępnienia dla Energa Operator SA Oddział w Gdańsku nieruchomości położonej w Julianowie w celu dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii, przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w postaci linii napowietrznej.
  2. w sprawie emisji obligacji
    Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie w 2017 roku planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  3. zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2017 rok.

Wszystkie Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ponadto :

Burmistrz Miasta i Gminy p. Marek Szulc przedstawił informację o działalności za okres między sesjami. Informujemy, że obrady sesji są transmitowane online http://kamery.danar.net.pl/urzad/

Sporządziła:
Inspektor Jadwiga Panasiuk

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach
Piotr Andrzej Janiewicz