W związku z koniecznością uzupełnienia danych dotyczących potwierdzenia zatrudnienia osób, które pracowały w zlikwidowanych PGR informujemy, że do dnia 10.12.2021r.   oczekujemy na dostarczenie załącznika np. (kopia świadectwa pracy, umowy o pracę, ewentualnie innego dokumentu ułatwiającego potwierdzenie zatrudnienia). Konieczność uzupełnienia powyższych danych wynika z przesłanych przez Operatora programu Cyfrowa Polska uzupełnień do złożonego przez Miasto i Gminę Prabuty wniosku o dofinansowanie zakupu laptopów. Jednocześnie informujemy, że Miasto i Gmina Prabuty poprzez dostęp do innych źródeł może otrzymać dane o potwierdzeniu zatrudnienia.

Załączniki można przekazywać do sekretariatu szkoły lub bezpośrednio do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty z dołączoną kartką zawierającą imię, nazwisko i numer telefonu składającego oświadczenie (opiekuna prawnego/ rodzica, ucznia pełnoletniego).