Wpisy w kategorii Archiwum

Archiwum

Ogłoszenie o wyborze partnera spoza sektora finansów publicznych

Ogłoszenie o wyborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Priorytetu 5. Fundusze Europejskie dla Silnego Społecznie Pomorza (EFS+), zgodnie z Regulaminem wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027…
Czytaj dalej...
Archiwum

Ogłoszenie Burmistrza o wyłożeniu MPZP w Gontach i Rodowie

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: dla terenu eksploatacji kruszyw w obrębie ewidencyjnym Gonty, w gminie Prabuty oraz dla terenu w obrębie ewidencyjnym Rodowo, gmina Prabuty wraz z prognozami oddziaływania…
Czytaj dalej...
Archiwum

Otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych, do wspólnego przygotowania i realizacji projektów

Miasto i Gmina Prabuty na mocy art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 ( z 2022 poz. 1079)  ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów…
Czytaj dalej...