Tegoroczne inwestycje realizowane w mieście w znacznej mierze skupiają się nad poprawą infrastruktury drogowej. Rozpoczęto prace przebudowy ulicy Podgórnej, ulicy Krańcowej, ulicy Wyszyńskiego oraz ulicy Polnej, a w najbliższych dniach ruszą prace związane z przebudową chodnika przy ulicy Sanatoryjnej wraz z wymianą oświetlenia ulicznego.

Przebudowa ulicy Podgórnej w Prabutach

Zakres prac obejmuje wymianę nawierzchni jezdni z tłuczniowej na nawierzchnię z kostki betonowej, budowę ciągów pieszych, wymianę nawierzchni istniejących zjazdów na nawierzchnię z kostki betonowej, usunięcie kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego, budowę odcinka kanalizacji deszczowej.

Wykonawca: Zakład Usług Drogowych i Transportowych Witold Braszkowski ul. Cisowa 19, 82 -550 Prabuty

Wartość inwestycji ok. 480 000,00 zł

Planowany termin zakończenia prac: sierpień 2017 r.

Przebudowa ulicy Krańcowej w Prabutach

Zakres prac obejmuje wymianę nawierzchni jezdni z tłuczniowej na nawierzchnię z kostki betonowej, budowę ciągów pieszych, wymianę nawierzchni istniejących zjazdów na nawierzchnię z kostki betonowej, usunięcie kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego, budowę odcinka kanalizacji deszczowej.

Wykonawca: Tereny Zielone Marianna Kędziora Mareza ul. Długa 89 , 82 – 500 Kwidzyn

Wartość inwestycji ok. 400 000,00 zł

Planowany termin zakończenia prac: sierpień 2017 r.

Przebudowa chodnika na ulicy Polnej w Prabutach – Etap II

Zakres prac obejmuje wymianę nawierzchni istniejących ciągów pieszych na nawierzchnię z kostki betonowej, wymianę nawierzchni istniejących zjazdów na nawierzchnię z kostki betonowej, przełożenie bruku.

Wykonawca: Spółdzielnia Usług Wielobranżowych DROBUD w Gdakowie Gdakowo 43, 82 -550 Prabuty

Wartość inwestycji ok. 110 000,00 zł

Planowany termin zakończenia prac: sierpień 2017 r.

Przebudowa ulicy Sanatoryjnej w Prabutach w zakresie wymiany nawierzchni chodnika i oświetlenia ulicznego

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wymianę nawierzchni chodnika na nawierzchnię z kostki betonowej drogowej wraz z wymianą podbudowy, wymianę nawierzchni zjazdów na nawierzchnię z kostki betonowej wraz z wymiana podbudowy, wymianę krawężników i obrzeży, wymianę oświetlenia ulicznego – 14 szt.

Wykonawca: Spółdzielnia Usług Wielobranżowych DROBUD w Gdakowie Gdakowo 43, 82 -550 Prabuty

Wartość inwestycji ok. 240 000,00 zł

Planowany termin zakończenia prac: wrzesień 2017 r.

Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Prabutach

Zakres prac obejmuje wymianę nawierzchni jezdni z tłuczniowej na nawierzchnię z kostki betonowej, budowę ciągów pieszych, wymianę nawierzchni istniejących zjazdów na nawierzchnię z kostki betonowej, wymianę przyłączy wodociągowych, budowę przykanalików kanalizacji deszczowej

Wykonawca: Tereny Zielone Marianna Kędziora Mareza ul. Długa 89 , 82 – 500 Kwidzyn

Wartość inwestycji ok. 470 000,00 zł

Planowany termin zakończenia prac: październik 2017 r.