W sobotę 15 lipca odbył się III Rajd Rowerowy „Pamięci Kresowian”, który zgromadził na starcie 228 uczestników, tym samym został pobity dotychczasowy rekord frekwencji. Impreza miała charakter rodzinnego pikniku. Jednak osoby, którym zależy na sportowym ściganiu też znalazły coś dla siebie. Honorowym starterem był ksiądz Tadeusz Isakowicz – Zaleski, duszpasterz Kresowian, Honorowy Ambasador Miasta i Gminy Prabuty.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które pracowały przy organizacji imprezy: pracownikom Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu, Pani Dyrektor Małgorzacie Dudajek oraz nauczycielkom Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach: Barbarze Próchnickiej, Magdalenie Gabriel, Agnieszce Kępińskiej, Pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach, członkom Prabuckiego Stowarzyszenia Kresowiaków.

Poniżej przedstawiamy relację fotograficzną z rajdu, oraz informację z jakiego powodu i w jakim celu jest organizowany.

III Rajd Rowerowy „Pamięci Kresowian” został zorganizowany dla uczczenia pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego na ludności polskiej, żydowskiej, czeskiej, ormiańskiej Wołynia i Małopolski Wschodniej w latach 1939 – 1947, przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów, Ukraińską Powstańczą Armię, SS Galizien i inne organizacje współpracujące z Niemcami.

Symbolem zbrodni stała się niedziela 11 lipca 1943 roku, tzw. ”Krwawa Niedziela”, kiedy w zorganizowanej i przeprowadzonej przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię akcji, napadnięto na 99 polskich wsi, mordując około 4000 mieszkańców, często w trakcie niedzielnych mszy świętych.  Całkowita liczba ofiar jest trudna do określenia, historycy szacują od 100 do 140 tysięcy pomordowanych. 22 lipca 2016 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 11 lipca – Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej.

Państwo ukraińskie nigdy nie potępiło zbrodni ludobójstwa. Przeciwnie. Mordercy są przedstawiani jako bohaterowie narodu ukraińskiego, stawia im się pomniki, ich imionami nazywa się ulice. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej fałszuje historię, nazywając zbrodnię ludobójstwa „konfliktem polsko – ukraińskim”. Państwo ukraińskie odmawia poszukiwań i ekshumacji ofiar z tak zwanych dołów śmierci – zbiorowych mogił, gdzie ocalałe rodziny i sąsiedzi w pospiechu chowali pomordowanych.

Znaczną część mieszkańców gminy Prabuty, stanowią Polacy i ich potomkowie, przesiedleni z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej, którzy osobiście doświadczyli zbrodni ludobójstwa.

Prabuckie Stowarzyszenie Kresowiaków powstało w 2005 roku.  Opiekuje się cmentarzami polskimi na Wołyniu, udziela pomocy mieszkającym tam Polakom. Przy pomocy Miasta i Gminy Prabuty została wydana książka „Wspomnienia Prabuckich Kresowian”, w której ostatni żyjący świadkowie przekazali świadectwo zbrodni. Od 8 lat organizuje konferencje popularno – naukowe „Świat Kresów” dotyczące historii, tradycji i kultury Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. Z inicjatywy stowarzyszenia na cmentarzu komunalnym w Prabutach powstał pomnik upamiętniający ofiary ludobójstwa oraz tablica z nazwami miejscowości kresowych, z których przesiedlono obecnych mieszkańców Prabut.

Organizatorem Rajdu było Prabuckie Stowarzyszenie Kresowiaków przy współpracy Miasta i Gminy Prabuty oraz Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu.

Sponsorzy:

Miasto i Gmina Prabuty, Fundacja Banku Zachodniego WBK i. Stefana Baryły, P.H.U.P. Herkules, Pan Sławomir Kosmalski, Radna Rady Miejskiej w Prabutach Pani Lucyna Maj.