Drodzy mieszkańcy!

Realizując zadania związane z Zarządzaniem Kryzysowym, Gmina utworzyła 9 Punktów Wydawania Preparatów Jodowych:

  • Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.; ul. Kuracyjna 30;
  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medicus”, ul. Łąkowa 33;
  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach; ul. Obrońców Westerplatte 11;
  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach; ul. Grunwaldzka 6 (budynek d. gimnazjum);
  • Szkoła Podstawowa w Obrzynowie; Obrzynowo 37;
  • Szkoła Podstawowa im. Kresowian w Rodowie; Rodowo 14;
  • Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Trumiejkach; Trumiejki 42;
  • Budynek OSP Kołodzieje; Kołodzieje 35A;
  • Świetlica wiejska w Sypanicy; Sypanica 36A.

Aktualnie nie ma powodów, by rozpoczynać wydawanie jodku potasu obywatelom.  Gmina jest przygotowana, a obywatele mogą czuć się bezpiecznie.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przygotowaną broszurą informacyjną dotyczącą profilaktyki jodowej, a w przypadku wystąpienia wątpliwości zażycia związanych z aktualnym stanem zdrowia o skontaktowanie się ze swoim lekarzem prowadzącym.

 

Wydawanie tabletek jodku potasu w przypadku zaistnienia zdarzenia radiacyjnego będzie odbywało się w punktach dystrybucji zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

Preparat będzie można uzyskać w wyznaczonych punktach po otrzymaniu decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu.