Wszystkim nauczycielom, pracownikom oświaty oraz emerytowanemu gronu pedagogicznemu pragniemy złożyć wyrazy uznania za codzienną pracę wkładaną w wykształcenie i wychowanie młodego pokolenia.