W związku ze zbliżającym się naborem wniosków w ramach PROW 2014-2020, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w dniu 2 grudnia 2021 o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2.

Program ramowy:

  • założenia Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), jej cele, sposoby realizacji oraz harmonogram działań,
  • informacja na temat zmian w LSR,
  • informacja na temat postępów w realizacji LSR,
  • przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.

Informacje związane ze spotkaniem udzielają pracownicy Biura PLGD telefonicznie: 55/ 261 37 06 lub drogą mailową: sekretariat@powislanskalgd.pl