Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Miasta i Gminy Prabuty  wraz z udzieleniem dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty. Termin składania ofert upływa 31 stycznia 2022 roku o godz. 15.00.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://bip.prabuty.pl/art,4761,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-w-2022-roku-zadan-publicznych-miasta-i-gminy-prabuty-wraz-z-udzieleniem-dotacji-z-budzetu-miasta-i-gminy-prabuty