Weź udział w konsultacjach społecznych dotyczących nadania nazw rondom zlokalizowanym u zbiegu ulic: Grunwaldzkiej, Kwidzyńskiej i Zamkowej oraz na Placu Wolności u zbiegu ulic: Kraszewskiego, Parkowej i Żeromskiego w Prabutach.

Ostatni tydzień na złożenie propozycji nazw rond w Prabutach.

Konsultacje trwają do 14 stycznia 2022 r. w formie zbierania propozycji nazw rond poprzez formularze ankietowe. Każda z propozycji może zostać poparta podpisami mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty. Każdy podpis mieszkańca na liście poparcia liczony będzie jako głos „za” propozycją poszczególnych nazw rond wskazanych w formularzu ankietowym.

Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej:

1. zarządzenie

2. ogłoszenie

3. formularz ankietowy

4. klauzula informacyjna