Dnia 31 grudnia 2023 r. upływa kadencja ławników działających przy sądach powszechnych. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm. dalej jako Ustawa) Rada Miejska w Prabutach, najpóźniej w październiku 2023 r. dokona wyboru 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Kwidzynie.
Szczegółowe informacje organizacyjne w sprawie wyborów ławników na kadencję 2024 -2027 dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Dokumenty dotyczące zgłoszenia kandydata na ławnika można składać w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://bip.prabuty.pl/art,5503,ogloszenie-o-przystapieniu-do-wyborow-lawnikow-do-sadow-powszechnych