Wczoraj 26 sierpnia 2020 roku w sali Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu odbyła się XXV sesja Rady Miejskiej w Prabutach.

Podczas sesji uhonorowano mieszkańca Prabut, Pana Leopolda Narodzonek, weterana II Wojny Światowej, żołnierza Armii Andersa, uczestnika bitwy pod Monte Cassino w 1944 roku.

Ponadto podczas sesji Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty wręczył Panu Piotrowi Pilewskiemu nagrodę specjalną za wkład w propagowanie i odkrywanie lokalnej historii oraz działalność w Stowarzyszeniu Społeczno – Kulturalnym Prabuty – Riesenburg.

Gościem podczas sesji była również nowowybrana sołtys Laskowic Pani Agnieszka Trębińska – Gurtowska.

Głównym punktem sesji było udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty absolutorium, które jest jednym z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Miasta i Gminy Prabuty nad działalnością Burmistrza. Po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdań, przeprowadzeniu debaty nad raportem o stanie gminy za 2019 r. oraz podjęciu uchwał udzielono jednogłośnie wotum zaufania, a następnie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty.