Drodzy Mieszkańcy !

Informujemy, że nie ma żadnych schronów na terenie miasta i gminy Prabuty. Jest ich niewiele w całej Polsce. Wyznaczone są przez Państwową Straż Pożarną miejsca doraźnego schronienia, które możemy znaleźć w aplikacji https://strazpozarna.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d43359b44ede44a5a51e2fa70ef0aa36&fbclid=IwAR3ZUOVUpQCWE4CIswm00aLNGf5DqvbXCcObQeDH3U47eroNcKh1pk9o9Ug

obrona cywilna
Obrona Cywilna

Posiadamy magazyn obrony cywilnej i powołaną formację OC. Znamy i przechodzimy szkolenia z zakresu procedur na wypadek wystąpienia wszystkich możliwych zagrożeń, które mogą się pojawić na naszym terenie. Wytwarzamy i na bieżąco aktualizujemy liczne dokumenty tj. Plan zarządzania kryzysowego, Plan Obrony Cywilnej, Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, Plan dystrybucji jodku potasu itp. Podpisane są porozumienia oraz nałożone zostały świadczenia osobiste i rzeczowe na osoby fizyczne i instytucje, które w czasie zagrożenia muszą wykonywać określone zadania. Wiele planów i informacji ma klauzule tajności i nie można ich podawać do publicznej wiadomości.

Na chwilę obecną (na poziomie ministerialnym) trwają prace nad ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz rozporządzeniem dot. schronów, dlatego też dopiero po ich wejściu w życie będziemy posiadali wiedzę w tym zakresie, którą Państwu przekażemy. Zachęcamy do zapoznania się z podręcznikiem ,,Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny”. Fragmenty cyklicznie umieścimy na stronie (link do poradnika: https://www.gov.pl/web/rcb/badz-gotowy–poradnik-na-czas-kryzysu-i-wojny oraz https://www.prabuty.pl/poradnik-na-czas-kryzysu-i-wojny/).