Kompletnie wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami (do każdego wniosku oddzielny komplet dokumentów dotyczący dochodów rodziny) należy składać od dnia 1 września 2020 r. do dnia 15 września 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach, pokój Nr 1 (parter – sala konferencyjna) z zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa, tj.: po wejściu do siedziby Urzędu konieczna będzie dezynfekcja rąk, noszenie maseczki oraz zachowanie bezpiecznego odstępu. Prosimy także, aby zainteresowane osoby wchodziły do sali konferencyjnej pojedynczo, bez osób towarzyszących.

Wnioski będą przyjmowane w następujących godzinach:

  • 1 września – godz.  9:00 – 10:30 oraz 13:30 – 15:00
  • 2 września – godz.  9:00 – 10:30 oraz 14:30 – 16:00
  • 3 września – godz.  9:00 – 10:30 oraz 13:30 – 15:00
  • 4 września – godz.  9:00 – 10:30 oraz 12:30 – 14:00
  • 7 września – 8 września – godz.  9:00 – 10:30 oraz 13:30 – 15:00
  • 9 września – godz.  9:00 – 10:30 oraz 14:30 – 16:00
  • 10 września – godz.  9:00 – 10:30 oraz 13:30 – 15:00
  • 11 września – godz.  9:00 – 11:00
  • 14 września – 15 września – godz.  9:00 – 11:00 oraz 13:30 – 15:00

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów znajdą Państwo na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty pod adresem: http://bip.prabuty.pl/art,4139,nabor-wnioskow-o-stypendia-i-zasilki-szkolne-na-rok-szkolny-20202021

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Marek Szulc