Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach na wolne stanowisko pracy do spraw pozyskiwania środków pozabudżetowych, promocji i współpracy z zagranicą w Zespole do spraw Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być złożone w terminie do dnia  18 grudnia 2023 roku do godziny 15.30.

Więcej informacji na stronie https://bip.prabuty.pl/art,5742,nabor-kandydatow-na-wolne-stanowisko-pracy-do-spraw-pozyskiwania-srodkow-pozabudzetowych-promocji-i-wspolpracy-z-zagranica-w-zespole-do-spraw-inwestycji-zamowien-publicznych-i-promocji