Informujemy, że w 2023 roku Miasto i Gminy Prabuty udzielało właścicielom nieruchomości, położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty dotacji do realizowanych przez nich zadań, związanych z demontażem, transportem i przekazaniem do składowania pokryć dachowych zawierających azbest.

O środki na realizację zadania Miasto i Gmina Prabuty wnioskowała do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – www.wfos.gdansk.pl – w ramach ogłoszonego dla gmin naboru: pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2022)”. Zadanie realizowane na terenie Miasta i Gminy Prabuty nosiło nazwę „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Prabuty – edycja 2022”.

W ramach umowy na dofinansowania WFOŚ/D/II-15.E/2297/2023/AZBEST-2022 podpisanej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku usunięto wyroby zawierające azbest z 4 nieruchomości. W 4 przypadkach dofinansowane prace objęły: demontaż, transport i składowanie odpadów zawierających azbest. W ramach wykonanych prac usunięto łącznie: 18,84 ton odpadów zawierających azbest, tj. ok. 1256 m2 pokryć dachowych zawierających azbest.

Koszt kwalifikowany Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wyniósł 11.304,00 zł. Łączna wysokość dofinansowania w formie dotacji na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Prabuty – edycja 2022” w ramach naboru: pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2022)” jaką otrzymali właściciele nieruchomości stanowiła 100 % kosztów kwalifikowanych i wyniosła: 11.304,00 zł., z czego na prace związane z demontażem, transportem i składowaniem odpadów zawierających azbest: 11.304,00 zł.

Środki finansowe pozyskane przez Gminę Prabuty na realizację zadania pochodzą ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.