BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA  Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Trumiejkach, Trumiejki 42, 82-550 Prabuty

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora… (podać nazwę i adres szkoły)” w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach (parter), ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty do dnia 14 lipca 2023 r. do godz. 14.00.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE DYREKTOR SP TRUMIEJKI _ 2023