Na stadionie przy ul. Polnej rozpoczął się drugi etap modernizacji obiektu. Inwestycja, która obejmuje teren placu za budynkiem OSP jest realizowana dzięki współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.  Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zadanie pod nazwą: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru PLGD poprzez budowę ogólnodostępnego terenu rekreacyjno – edukacyjnego w Prabutach przy ul. Polnej”  współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  PROW 2014-2020. Zakres zadania to budowa miasteczka rowerowego. Dzięki niemu dzieci i młodzież w komfortowych i bezpiecznych warunkach będzie mogła zdawać egzaminy na kartę rowerową, placu zabaw tzw. linarium, odwodnieniu terenu oraz urządzeniu zieleni i małej architektury. Zadanie wykonuje Spółdzielnia Usług Wielobranżowych DROBUD z Gdakowa. Wartość inwestycji to 230 tys. zł. Termin zakończenia prac to październik 2021 roku.