W dniu 14 lipca, zgodnie z zarządzeniem Nr 56/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 30 czerwca 2021 r., w sprawie zarządzenia wyborów organu wykonawczego gminnej jednostki pomocniczej – sołtysa sołectwa Stańkowo na kadencję 2019 – 2023, na zebraniu  wiejskim wybrano na sołtysa Sołectwa Stańkowo Bartosza Karczewskiego. Był to jedyny zgłoszony kandydat. W związku z tym, że nowo wybrany sołtys był członkiem Rady Sołeckiej odbyły się wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej. Skład Rady Sołeckiej został uzupełniony o nową członek rady, Marzenę Król.

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.