Zachęcamy do wypełnienia ankiety adresowanej do osób podróżujących poza miejscowość swojego zamieszkania. Ankieta służy badaniom naukowym o charakterze praktycznym prowadzonym na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Celem badań jest określenie oczekiwanego poziomu jakości usług transportu miejskiego i regionalnego w podróżach z miejscowości zamieszkania do innych miejscowości w województwie pomorskim. Biorąc udział w krótkiej, anonimowej ankiecie możecie pomóc usprawnić transport w naszym województwie.

Ankieta dostępna jest pod linkiem: https://forms.gle/HAtz5xDSDyUqZ3Rd7