Miasto i Gmina Prabuty ubiega się o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowy ulic: Lipowej, Cisowej, Dąbrowskiego, Górnej, Reymonta, Wiśniowej oraz przebudowy skrzyżowania ulic Kraszewskiego, Parkowej i Plac Wolności na skrzyżowanie typu rondo. Łączna wnioskowana kwota wynosi blisko 3,9 mln złotych.

Ocena wniosków powinna zakończyć się do 15 maja.