W dniu 12 kwietnia, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty spotkał się po raz ostatni w kadencji 2015-2019 z sołtysami sołectw naszej gminy.

Burmistrz serdecznie podziękował wszystkim sołtysom za ogrom pracy włożonej w działalność podstawowej jednostki pomocniczej w gminie.

Serdecznie dziękujemy za czteroletnią służbę sołtysom: Justynie Kubiak – Stary Kamień, Witoldowi Zielonce – Jakubowo, Waldemarowi Wajs – Obrzynowo, Adamowi Chrostek – Stańkowo, Janowi Kłosińskiemu – Antonin, Piotrowi Wieliczce – Gdakowo, Bogumiłowi Czarneckiemu – Górowychy, Bogusławowi Margilewskiemu – Rodowo, Andrzejowi Marzec – Laskowice, Irenie Stoltmann – Sypanica, Mieczysławie Krysiak – Szramowo, Jackowi Wiśniewskiemu – Gonty, Magdalenie Cendrowskiej – Gilwa, Bogusławowi Pajewskiemu – Kołodzieje, Piotrowi Kuśmierskiemu – Pilichowo, Pawłowi Milewskiemu – Pólko, Bronisławowi Olszańskiemu – Grodziec, Tomaszowi Szpeflik – Trumiejki, Zofii Klajn – Raniewo, Halinie Dziaren – Julianowo.

Przypominamy, że od 23 – 25 kwietnia będą odbywać się wybory do Rad Soleckich i na Sołtysów w sołectwach naszej gminy na kadencję 2019 – 2023.