W dniach 18-20 października 2022 r. Prabuty odwiedziła delegacja gminy Ostrożeck, powiat Dubno, Województwo Równieńskie na Ukrainie. Wizyta miała na celu zawiązanie współpracy międzygminnej na wielu płaszczyznach: społecznej, kulturowej, edukacyjnej, sportowej, ochrony zdrowia, ochrony cywilnej i przeciwpożarowej, wymianie doświadczeń pomiędzy pracą agencji rządowych a instytucjami komunalnymi. Goście z Ukrainy podczas wizyty dowiedzieli się o funkcjonowaniu gminy, pomocy społecznej, szkół podstawowych oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Odwiedzili również zakład największego pracodawcy na terenie naszej gminy, firmę ORBIT ONE. Zwiedzili prabuckie zabytki oraz stolicę regionu Gdańsk. Głównym punktem wizyty delegacji z Ostrożecka było podpisanie listu intencyjnego przez Wójta Ostrożecka Tarasa Hordiychuka oraz Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty.