Wojewoda Pomorski informuje, że przechowywany w magazynach preparat jodku potasu może zostać wydany dla ludności TYLKO I WYŁĄCZNIE w przypadku prowadzenia działań interwencyjnych, o których mowa w ustawie Prawo Atomowe (art.90). Informacja o konieczności prowadzenia działań interwencyjnych zostanie przekazana za pośrednictwem środków masowego przekazu.