Najmniej medialne i najmniej popularne inwestycje to budowa wodociągów i kanalizacji, tzw. inwestycji liniowych zakopanych głęboko pod ziemię. Korzystanie z nich jest tak naturalne i proste, że nawet nie zdajemy sobie sprawy, że te urządzenia istnieją.  Odkręcając kran nikt nie zastanawia się jak to się dzieje, że jest w nim woda i gdzie odpływają ścieki.

Całkiem inaczej jest w tych miejscowościach, gdzie nie ma kanalizacji. Tak było w Stańkowie, brak kanalizacji odprowadzającej ścieki do miejskiej oczyszczalni w Prabutach był uciążliwy zarówno finansowo jak i środowiskowo. Na początku października zakończyliśmy długo oczekiwaną inwestycję za nieco ponad 1 800 000, 00 zł. Zbudowaliśmy 2,563 km kanalizacji sanitarnej z 3 pompowniami ścieków oraz 1,261 km wodociągu ze stacją podnoszenia ciśnienia wody.  Dofinansowanie w kwocie blisko 1 000 000,00 zł zostało przyznane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla operacji typu Gospodarka wodno – ściekowa na zadanie pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Stańkowo oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na odcinku Stańkowo – ul. Rypińska w Prabutach”.