12 października 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty wyróżniającym się nauczycielom i dyrektorom szkół z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W tym roku nagrodzeni zostali:

 1. Małgorzata Dudajek  –  dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach,
 2. Małgorzata Konieczna – wicedyrektor  Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach,
 3. Mirosław Maj – wicedyrektor  Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach,
 4. Maciej Śmieszniak – wicedyrektor  Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach,
 5. Mariola Romel – Kosiedowska – nauczycielka  Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte  w Prabutach,
 6. Monika Baranowska – Piasek – nauczycielka  Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte  w Prabutach,
 7. Iwona Turowicz – nauczycielka  Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte  w Prabutach,
 8. Janina Lange – nauczycielka  Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte  w Prabutach,
 9. Magdalena Gabriel – nauczycielka  Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte  w Prabutach,
 10. Aleksandra Pietkiewicz – nauczycielka  Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte  w Prabutach,
 11. Andrzej Iwański – nauczyciel  Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte  w Prabutach,
 12. Suwińska Agnieszka – dyrektor Szkoły Podstawowej w Obrzynowie,
 13. Elżbieta Jurek – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Obrzynowie,
 14. Dorota Mosakowska – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Obrzynowie,
 15. Bożena Niewulis – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kresowian w Rodowie,
 16. Magdalena Czarnecka – Dołęgowska – nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Kresowian w Rodowie,
 17. Marcin Krajnik – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Kresowian w Rodowie,
 18. Kazimierz Kowalczyk – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Trumiejkach,
 19. Anna Rogozińska – nauczycielka  Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Trumiejkach,
 20. Marzena Urbańska – nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Trumiejkach.

Nagrody wręczał Burmistrz Marek Szulc, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach, Włodzimierz Wiśniewski oraz Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Młodzieży Rady Miejskiej w Prabutach,  Grzegorz Kasprzak. Nagrodzonym nauczycielom towarzyszyli dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz szefowe organizacji związkowych zrzeszających pracowników oświaty w Mieście i Gminie Prabuty, Panie Elżbieta Widawska reprezentująca ZNP oraz Małgorzata Gunajew, reprezentująca NSZZ ,,Solidarność”.

W imieniu nagrodzonych podziękowania złożył Pan Kazimierz Kowalczyk. Uroczystość wręczenia nagród prowadziła Pełnomocnik Burmistrza ds. OKSiWzOP, Palmira Trzcińska – Kowalska.