Mieszkańcy bloków Nr 11 i Nr 12  przy ul. Wojska Polskiego  doczekali się modernizacji podwórka i mogą już wygodnie parkować bowiem zakończyły się  prace związane z jego przebudową. Inwestycja obejmowała m.in. budowę drogi dojazdowej z kostki betonowej, budowę chodnika z kostki betonowej, utwardzenie miejsc postojowych, montaż słupa oświetleniowego oraz montaż ławek.

Wykonawcą robót był Zakład Usług Drogowych i Transportowych Witold Braszkowski  z siedzibą: ul. Cisowa 19, 82-550 Prabuty. Koszt inwestycji to ok. 392 tysiące złotych.