W nocy 17 lutego 2022 r. Przez Gminę Dobrzyca przeszła trąba powietrzna wyrządzając wiele szkód materialnych. Zbiórka pieniędzy oraz materiałów budowlanych trwa do 31 marca. Szczegóły w komunikacie poniżej.