Operacja mająca na celu zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez prace renowacyjne przy kościele pw. bł. Michała Kozala Biskupa i Męczennik a w Ryjewie, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020.

W ramach zadania usunięto wtórne drzwi pod oknem w prezbiterium i odtworzono pierwotnych wymiarów okno i wstawiono okno witrażowe. Odtworzono pierwotny wygląd elewacji wschodniej prezbiterium. Dzięki realizacji projektu powstała w zakrystiach funkcja wystawowej tzw.  mini muzeum.