Urząd Miasta i Gminy Prabuty informuje, że rozpoczęte zostały prace nad Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego w/s określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2021 roku.

W związku z powyższym do dnia 22 września 2020r.  przyjmowane są informacje dotyczące powierzchni i rejonizacji upraw maku i konopi włóknistych na 2021r. Zgłoszenia może dokonać zainteresowany producent, punkt skupowy jak i urząd gminy/miasta.

Szczegóły dotyczące zawartości w/w zgłoszeń oraz adresu na jaki należy kierować zgłoszenia znajdują się w załączonym poniżej piśmie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

thumbnail of Pismo przewodnie-1