Wczoraj w 81. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę delegacje prabuckiego samorządu oraz Prabuckiego Stowarzyszenia Kresowiaków symbolicznie upamiętniły rocznicę agresji ZSRR na Polskę i jej konsekwencji, składając kwiaty pod pomnikiem pamięci.
Agresja sowiecka na Polskę 17 września 1939 roku poprzedzona była podpisaniem 23 sierpnia 1939 r. przez sowiecką Rosję i hitlerowskie Niemcy tak zwanego paktu o nieagresji Ribbentrop – Mołotow, który sankcjonował sprawę podziału Europy Wschodniej między obydwu agresorów.