Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kwidzyńskiego w 2020 roku określa Uchwała Nr XII/90/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 października 2019 r. Na podstawie ww. uchwały apteki ogólnodostępne zlokalizowane na terenie miasta Kwidzyna oraz miasta Prabuty – w celu zapewnienia dostępu do świadczeń farmaceutycznych poza zwykłym rozkładem czasu pracy – pełnią dyżury zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych wraz z dyżurami aptek, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej powiatu oraz w BIP. Ustalony przez Radę Powiatu harmonogram dyżurów aptek nie podlega weryfikacji przez inny organ.  Apteka nie ma zgody na zawieszenie pełnienia dyżurów nocnych, niedzielnych i świątecznych. Ponadto przepisy prawa nie dopuszczają zawieszenia pracy aptek na czas pełnienia dyżuru. Apteka jest zobowiązana do pełnienia dyżurów na mocy przepisów prawa farmaceutycznego i miejscowego.

Jednocześnie informujemy, że przepisy prawa wydawane na czas pandemii Covid 19 – nie zwalniają aptek z obowiązku pełnienia dyżurów w czasie pandemii.